Mai-finalen på Diktkammeret

har jaggu funnet plass for et av mine dikt. Maifinalen! – Som alltid stor stas! Diktkammeret er jo selve moderskipet jeg alltid vender tilbake til. Diktet er slik:

Slik jeg er tredd på deg, slik ordene
henger i lufta og leppene mine beveger deg
Slik buktaleren gir kropp til dokka
med munn og mage for sju barske vintre, for mime
nok til sju og sytti sløye somre

Slik jeg er tredd på deg, slik du
beveger meg

slik planeter i bane
slik perler på sølvtråd
slik begynnelse og ende