Under snøen

I tunge tider gjelder det å huske at det finnes noe annet.