Under snøen

I tunge tider gjelder det å huske at det finnes noe annet.

Begrunnelser

Fordi trøst er mulig, hvile og forsiktig
tråkles sting for sting sammen igjen

hvor dyrebart nå, hvor helt nødvendig
en liten stund, å få være i stykker